Barnets alsidige personlige udvikling opnåes når verden omkring barnet lytter, engagerer sig i barnet og samtidig støtter barnets initativer og nysgerrighed.

  • barnet respekteres og anerkendes som den person det er.
  • barnet føler sig hjemme.
  • barnet oplever højt selvværd og bevidst om egne føleser.
  • barnet bliver selvstændigt og selvhjulpen.
  • barnet får selvtillid og mod til at udforske verden omkring sig.
  • barnet må have medbestemmelse
  • barnet lærer at sætte grænser for andre og sig selv.