Hvor det enkelte barn i samspil med andre børn og voksne udvikler sig til selvstændige, alsidige ansvarsbevidste personer.
Læringsmål:
Læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udfolder, udforsker og erfarer sig selv og hinanden på både kendte og nye måder og får tillid til egne potentialer.
Læringsmijø skal understøtte samspil og tilknytning mellem børn og voksne og børn imellem. Det skal være præget af omsorg, tryghed og nysgerrighed, også i situationer, der kræver fordybelse, velholdenhed og prioritering.