Skriv en tekst her

  
 Naturen ind i dagligdagen

- børnene kommer ud hver dag
- dagplejen er på udflugt i naturen hver uge ( et sted uden for legepladsen)
- børnene introduceres til årstidernes skiften, vejr og vind
- børnene er med til at plante, så og høste og får dermed indsigt i madens vej fra jord til bord

 

 

Vi laver en årsplan, som vi følger. For at blive godkendt som Naturdagplejer, skal man indsende årsplan og billeder, som dokumentation til vi igen kan få "det grønne flag".

Vi har i 2017 fået det blå flag.. Spring ud i naturen.

Udebørn er sunde børn. Masser af undersøgelser viser, at børn udvikler sig bedre fysisk, mentalt og socialt i naturen. Det er klart, at naturens positive påvirkning starter tidligt. Kroppen og hjernen udvikles med rivende hast i de første tre leveår, og det lille barn har stor gavn af de stimuli naturen kan give. Ingen indendørs redskaber kan erstatte de kropslige udfordringer og sanseoplevelser uderummet byder på.

grønne spirer, certifakat, helle buur og leif buur spring ud i naturen, grønne spirer, helle buur