Kroppen er et sammensat sansesystem. Barnet bruger kroppen til at bevæge sig med og som et fundament til at erobre verden. Ved at tage vare på kroppen og sikre dens udfoldelser lægges grundlaget for barnets fysiske og psykiske sundhed.

  • barnet udfordres i forskellige bevægelsesmiljøer.
  • barnet får mulighed for motorisk udfoldelse fra en stille aktivitet til vild leg.
  • barnet oplever glæde ved bevægelse.
  • barnet lærer og får kendskab til kroppens funktioner.
  • barnet støttes i at udvikle forståelse og respekt for egen og andres kropslighed.
  • barnet skal have betingelser/omgivelser som støtter dets fysiske sundhed.
  • barnet tilbydes forskellige sansemotoriske oplevelser.