Kultur er en måde at forstå sig selv og verden på. Kultur er ikke alene kunstneriske og kreative udtryksformer, det handler også om dannelse.

Lærinsgmål:

Læringsmiljø skal understøtte, at alle børn indgår i ligeværdige og forskellige former for fællesskaber, hvor de oplever kulturelle baggrunde, normer, trationer og værdier. 

Læringsmiljø sakl understøtte børne engagement, fantasi, kreativitet og nysgerrighed og at børn får erfaringer med at anvende forskellige matrialer, redskaber og medier.