Helle har følgende kurser:

Grundkursus for dagplejere

Kommunikation

Førstehjælp

Samspil og realationer

Arbejdet med for tidlig fødte børn

Den styrkede pædagogiske læreplan

Sanser og motorik  - vigtig for små børn 

Neopædagogik

Natur & Udeliv

Grønne spirre kursus

Derudover har jeg aftenkurser i:

Tegn til tale

sproglig udvikling

Motorik 

Fælles kurser

Leg med sprog