Naturen er der hvor vi har det største rum for lærring. Oplevelser i naturen har stor betydning for barnets dannelse og præger det på rigtig mange sanser. Ved at være meget i naturen, får barnet viden og erfaringer med hvem, det selv er i forhold til dets omverden.

  • barnet udvikler glæde ved naturen.
  • barnet udvikler respekt og forståelse for naturen.
  • barnet får mulighed  for at sanse, lære og vænne sig til vejret på alle årstider.
  • barnet bliver inspireret til at lege og bruge fantasien, når det færdes i naturen.
  • barnet støttes og hjælpes til, at eksperimentere med ting fra naturen.
  • barnet tilbydes naturoplevelser i nærmiljøet.