Børn har mulighed for at opleve glæde ved at færdes i naturen året rundt. Tilegne sig forskellige erfaringer med natur, naturfænomener og miljø.

Læringsmål:

Læringsmiljøer skal understøtte, at alle børn får konkrete erfaringer med naturen, som udvikler deres nysgerrighed og lyst til at udforske naturen, som giver børn mulighed for at opleve menneskets forbundethed med naturen, og som giver børn en begyndende forståelse for betydningen af bæredygtig udvikling.

Læringsmiljø skal understøtte, at alle børn aktivt observere og undersøger naturfænomener i deres egen verden, så børn får erfaringer med at gekende og udtrykke sig om årsag, virkning og sammenhænge, herunder en begyndende matamatisk opmærksomhed.