rn skal lærer fælleskabets spilleregler, samt det at indgå i socialt samspil med andre. Børn skal anderkendes og respekteres som de personer de er og oplever at de hører til fællesskabet.

Læringsmål:

Læringsmiljø skal understøtte, at alle børn tirves og indgår i sociale fællesskaber og at alle børn udvikler empati, og relationer.

Lærimgsmiljø skal understøtte fællesskaber, hvor forskellighed ses som en ressource og som bidrager til demokratisk dannelse.