Sociale kompentencer er at kunne knytte bånd til andre og at kunne vise empati. Det udvikles i fællesskaber, hvor barnet får lov at usfolde sig, får medbestemmelse og i et fælleskab løser en opgave sammen.

  • barnet føler sig tryg og kan indgå i nære realationer med børn og voksne.
  • barnet får kompentancer og muligheder for at danne venskaber.
  • barnet er aktiv og får sig selv og andre med i fællesskabet.
  • barnet får lov at udvikle evnen til at forstå andres føleser og tanker.
  • barnet kan kommunikerer verden omkring sig.
  • barnet får nogle redskaber til at løse konflikter.