Sprog er en forudsætning for at udtrykke sig og kommunikere og vigtig for at børn kan klare sig godt i sociale relationer. Sprogligefærdigheder er en indgangsdør til verden.

Læringsmål:

Læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udvikler sprog, der vidragertil at børn kan forstå sig selv, hinanden og deres verden.

Læringsmiljø skal understøtte, at alle børn opnår erfaringer med at kommunikere og sprogliggøre tanker, behov og ideer, som børn akn anvende i sociale fællesskaber.